Keuken Reeuwijksehout BotRVS

FACTUUR-INFORMATIE

ARBEIDSLOON

Wij hanteren een tarief van € 75,00 per uur exclusief BTW. Dit tarief geldt zowel voor reis- als arbeidsuren.
Op zaterdag rekenen wij 150% en op zon- en feestdagen 200%.

KILOMETERVERGOEDING

Wij hanteren een tarief van € 0,60 per gereden kilometer en exclusief BTW.